Chiến dịch quà tặng kỷ niệm 65 năm sẽ bắt đầu nhận từ ngày 16/7.

Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập vào năm 2019.
Để cảm ơn sự bảo trợ của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch quà tặng kỷ niệm 65 năm, nơi bạn có thể giành được những món quà sang trọng.
Các ứng dụng sẽ chỉ được chấp nhận trên web. Ngày và giờ bắt đầu tiếp nhận từ 10:00 Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019.

* Hồ sơ không còn được nhận vào lúc 23:59 ngày 30/09/2019. Cảm ơn bạn cho nhiều ứng dụng của bạn.

* Người thắng cuộc sẽ được liên hệ qua email vào lịch trình sau.
 Chiến dịch dành cho những người trải nghiệm: Ngày 8 tháng 10
năm 2019 Chiến dịch dành cho những người mua hàng: Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Chiến dịch quà tặng kỷ niệm 65 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *